Ugirls尤果网U204顾籼写真套图64P顾籼尤果网

Ugirls尤果网U204顾籼写真套图64P顾籼尤果网

阳化气,阴成形。中恶腹胀,紧细则可,洪急则否。

王不留行亦花开黄白,故名金盏银台,其性善行,言虽有王命,不能留其行也。拂郁行止不如意,肢体积气由火气;懊憹喜怒不宽舒,散闷淘情求益智。

(加痢即死。盖五脏之精气神志,胃腑之所生也。

如烧针则血流不行者,谓血随荣转,非随阴阳之气而往来也。大肠咳状,咳而遗矢。

 予曰∶邪已入脏,此危证也。血虚则筋急者,谓血行脉中,渗于脉外,肝脏所主,而血自有阴阳之分也。

阳动所以为阴之役使,阴静所以为阳之镇守。因痰气郁结,闭口不语者,用好明矾一钱,水飞过,沸汤送下。

Leave a Reply