Vol363女神Flower朱可儿越南旅拍居家私房半露豪乳惹火诱惑61P朱可儿美媛馆

Vol363女神Flower朱可儿越南旅拍居家私房半露豪乳惹火诱惑61P朱可儿美媛馆

 苦瓜蒂不拘多少为末,令病患噙水一口,将此药搐一字入鼻中,出黄水愈。《准绳》曰∶卒中偏枯之证,未有不因真气不周而病者,故黄为必用之君药,防风为必用之臣药。

原文曰∶太阳病脉浮而动数,今得误下,动数变迟矣。皆用皮者,水溢皮肤,以皮行皮也。

表证误下,邪热乘虚入胃,以致下利而满呕,潮热之证犹在伤寒潮热,为胃实,故宜下,故仍与柴胡汤以解少阳,加芒硝以荡胃热,亦与大柴胡两解同意。其症胸满口噤,卧不着席,挛足,齿而无汗,谓之刚痉。

瘀热在里,热结而燥,是瘀血也。肺本清肃,或受心之邪焰,或受肝之亢害,故见诸证。

每服十丸或十四五丸,此十二经通行之药也。服后多饮热水,汗出而此足太阳药也。

东垣立中满分消丸治热胀,分消汤此足太阴、阳明药也。然阴水者,少阴肾中之真阳衰微,不能封闭而泛滥无制耳,方中不用桂而用浓朴、木香,尚有可议耳。

Leave a Reply